Opis podstawowych parametrów kół zębatych

 parametry kół zębatych
Moduł koła zębatego jest podstawową wielkością, służącą do określania wymiarów zębów i kół zębatych wynikający z warunków wytrzymałościowych (…)
Więcej
Pomiary techniczne - suwmiarka

 Prawidłowy pomiar suwmiarką
Suwmiarka jest przyrządem, który pozwala na dokonanie dokładnych pomiarów (szerokości zewnętrznej i wewnętrznej, grubości, głębokości czy rozstaw kilku elementów od siebie) każdego przedmiotu. (…)
Więcej

<!– koniec div | paddingcontent>