Deresta Advice - doradztwo spawalnicze

Norma PN-EN 15085

Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

Oferta wdrożenia normy EN 15085

Wdrożenie normy PN-EN 15085 – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

Zapewnienie poziomu jakości podczas wytwarzania części składowych do pojazdów szynowych ma duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowania pociągów, tramwajów i taboru kolejowego. Warto w tym miejscu podkreślić iż eksploatacja pojazdów szynowych równoważna jest z występowaniem naprężeń zmiennych oraz dużymi obciążeniami części konstrukcyjnych.
Znaczna część konstrukcji pojazdu szynowego wykonana jest za pomocą procesów spawalniczych, przez co na wspólnym rynku europejskim zaistniała konieczność ustalenia jednoznacznych wymagań dotyczących spawania. Zbiór wymagań dla procesu spawania w kolejnictwie opisuje seria norm EN 15085.

CERTYFIKAT EN 15085 - Dlaczego warto wybrać DERESTA Advice
 • posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 15085-2,
 • kompleksowo wspieramy firmy podczas wdrożenia normy – zaczynając od szkolenia personelu, poprzez kwalifikowanie technologi spawania i badania NDT aż po tworzenie procedur i audyt certyfikujący.
W ramach usługi wdrożenia, certyfikacji i utrzymania systemu zapewniamy:

Co wyróżnia nasze wdrożenia?

gwarantowany certyfikat

informacja

brak ukrytych kosztów

bezpłatne konsultacje

Korzyści z wdrożenia normy PN-EN 15085

Certyfikat PN-EN 15085 to dowód że procesy spawalnicze w Twojej firmie spełniają wymagania międzynarodowej normy w branży kolejowej w zakresie:

 • projektowania i doboru materiałów,
 • spawania materiałów dla kolejnictwa.

Ocena i certyfikacja systemu zarządzania procesem spawania i zarządzania jakością zgodnie z normą kolejową EN 15085 daje wiele wymiernych korzyści. Do najważniejszych korzyści należą:

 • zakwalifikowanie firmy jako dostawca w branży kolejowej,
 • zwiększona wydajność procesów spawalniczych,
 • zmniejszenie kosztów realizowanych procesów spawalniczych,
 • wyższa jakość produktu,
 • większa konkurencyjność firmy na rynku,
 • zwiększenie zaufania klientów i dostawców i pracowników do procedur oraz stosowanych materiałów.

Etapy wdrożenia normy

Etap 1 - audyt zerowy PN-EN 15085

Ten etap ma na celu poznanie zasad funkcjonowania podstawowych obszarów firmy, w tym stosowanych procedur oraz przeniesienie ich na obszar wymagań normy. Na tym etapie identyfikowane są obszary do doskonalenia oraz tworzony jest ogólny plan wdrożenia normy.

Etap 2 - wdrożenie normy PN-EN 15085

Na podstawie struktury organizacyjnej oraz inwentaryzacji zasobów opracowuje się niezbędne dokumenty takie jak księga jakości, procedury, instrukcje, formularze.  itp.

Na tym etapie odbywają się szkolenia dla spawaczy, pracowników oraz kadry zarządzającej dotyczące zasad działania normy 15085 oraz dobieramy narzędzia wspomagające firmę w spełnieniu wymagań normy.

Etap 3 - ocena i przegląd systemu

Audyt wewnętrzny ma na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu i ocenę skuteczności systemu. W celu przygotowania do audytu certyfikującego EN 15085 na poziomie struktury firmy wybierani i szkoleni są audytorzy wewnętrzni.

Etap 5 - audyt certyfikujący i certyfikat PN-EN 15085

Audyt certyfikujący to ostatni z etapów wdrożenia normy. Jednostką certyfikującą jest niezależna jednostką która potwierdza spełnienie wymagań jakościowych przeprowadzanych procesów spawalniczych oraz posiadanie nadzoru spawalniczego, posiadane technologie spawania WPQR oraz certyfikowany personel spawalniczy.

W ramach współpracy zapewniamy naszą obecność podczas audytu jako głos doradczy.

Certyfikacja normy

Po złożeniu formalnego wniosku do jednostki certyfikującej odbywa się audyt certyfikujący.

Podczas audytu, na podstawie przedstawionej dokumentacji sprawdzane jest czy firma spełnia wymagania normy PN-EN 15085 w zakresie posiadanych technologi spawania WPQR, poświadczenia kwalifikacji personelu spawalniczego, protokoły walidacji spawarek, księga jakości). Następnie przeprowadzana jest ocena prowadzonych działań operacyjnych.

Adresaci normy

Ogólne wymagania dotyczące posiadania normy 15085

Norma PN-EN 15085 kierowana jest do wytwórców pojazdów szynowych oraz wytwórców części składowych do pojazdów szynowych, którzy w ramach swojej działalności zajmują się:

 • Projektowaniem – D
 • Wytwarzaniem – P
 • Zakupem i dostawą – S
 • Naprawami – M
Firmy które powinny wdrożyć normę kolejową 15085
 • producenci pojazdów szynowych,
 • producenci części składowych do pojazdów szynowych,
 • firmy które świadczą usługi spawalnicze dla branży kolejowej,
 • firmy które podczas remontów pojazdów szynowych wykorzystują procesy spawalnicze,
 • firmy montażowe pojazdy szynowe które wykorzystują spawanie,
 • podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdu szynowego oraz ich elementów (EMC),
 • firmy i przedsiębiorstwa kolejowe, firmy zarządzające infrastrukturą kolejową – zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych.

Podstawa prawna

PN-EN 15085-1 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN 15085-2 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Część 2: Wymagania dotyczące zakładu spawalniczego

PN-EN 15085-3 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Część 3: Wymagania konstrukcyjne

PN-EN 15085-4 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Część 4: Wymagania produkcyjne

PN-EN 15085-5 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja

  Prześlij szybkie zapytanie ofertowe

  To proste! Na podstawie przesłanych informacji lub dokumentacji technicznej dokonujemy szybkiej wyceny oraz określamy czas realizacji zlecenia.

  Krok 1 - wprowadź dane kontaktowe

  Krok 2 - załącz plik

  (opcjonalnie)

  Plik z rysunkiem technicznym i/lub załącznikami (w razie potrzeby wysłania większej ilości załączników, prosimy o skompresowanie do pliku .zip lub .rar), maksymalny rozmiar to 9MB.

  Krok 3 - prześlij wiadomość