Deresta Advice - doradztwo spawalnicze

Oferta nadzoru spawalniczego

dla Twojej firmy

Nadzory i inspekcje spawalnicze – przeprowadzane są przez doświadczony personel spawalniczy składający się z inżynierów spawalników (IWE) oraz inspektorów spawalniczych (IWI). Oferujemy kompleksowe tworzenie dokumentacji spawalniczej (pWPS, WPS, WPQR) oraz zapewniamy weryfikację poprawności procesów spawalniczych począwszy od przygotowania elementów do spawania, poprzez proces spawania, aż po końcową dokumentacje oraz testy NDT/DT.

Oferta w zakresie nadzoru spawalniczego

Przegląd podstawowych usług

  nadzór spawalniczy oraz inspekcje spawalnicze,
  kontrola procesu spawania w oparciu o wytyczne normy PN-EN ISO 14731,
  przygotowanie oraz sprawdzenie dokumentacji spawalniczej,
  doradztwo techniczne w zakresie spawalnictwa,
  udoskonalaniu istniejącego systemu jakości zgodnie z normą PN-EN ISO 3834,
  wsparcie podczas audytów stron zewnętrznych m.in. jednostek certyfikujących oraz klientów,

  przygotowanie instrukcji technologicznych spawania (WPS) wg normy PN-EN ISO 15609,
  egzaminowanie spawaczy, lutowaczy, zgrzewaczy oraz lutowaczy wg normy PN-EN ISO 9606-1,-2,-3,-4 oraz operatorów wg normy PN-EN ISO 14732,
  przeprowadzenie procesu kwalifikowania (uznania) technologii spawania (WPQR) wg normy PN-EN ISO 15614,
  przygotowanie zakładu do certyfikacji zgodnie z PN-EN 3834 oraz wsparcie podczas audytu certyfikującego,
  wdrażanie technologii spawalniczych.

  Prześlij szybkie zapytanie ofertowe

  To proste! Na podstawie przesłanych informacji lub dokumentacji technicznej dokonujemy szybkiej wyceny oraz określamy czas realizacji zlecenia.

  Krok 1 - wprowadź dane kontaktowe

  Krok 2 - załącz plik

  (opcjonalnie)

  Plik z rysunkiem technicznym i/lub załącznikami (w razie potrzeby wysłania większej ilości załączników, prosimy o skompresowanie do pliku .zip lub .rar), maksymalny rozmiar to 9MB.

  Krok 3 - prześlij wiadomość

  aa