Deresta Advice - doradztwo spawalnicze

Norma PN-EN ISO 3834

System zarządzania jakością w spawalnictwie

Oferta wdrożenia normy PN-EN ISO 3834

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w spawalnictwie według wymagań norm PN-EN ISO 3834

Zapewnienie najwyższej jakości usług i wyrobów stało się wymogiem realizacji większości dużych zlecań z zakresu spawalnictwa. Norma EN ISO 3834 to zbiór wymogów jakości, który obejmuje całość procesów spawalniczych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich wymogów dla każdego etapu produkcji wyrobów efekt końcowy, czyli dany produkt reprezentuje wymaganą klasę wykonania.

Norma ISO 3834 – „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych” nie tylko pomaga udowodnić, że jakość certyfikowanej firmy jest na wysokim poziomie, ale również pozwala na usystematyzowanie procesów zachodzących w firmie, monitorowanie ich i ciągłe doskonalenie.

CERTYFIKAT ISO 3834 - Dlaczego warto wybrać DERESTA Advice
 • posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 3834,
 • kompleksowo wspieramy firmy podczas wdrożenia normy – zaczynając od szkolenia personelu, poprzez kwalifikowanie technologii spawania i badania NDT, aż po tworzenie procedur i audyt certyfikujący,
 • oferujemy opiekę pocertyfikacyjną w zakresie utrzymania i rozwijania systemu ISO 3834.
W ramach usługi wdrożenia, certyfikacji i utrzymania systemu zapewniamy:

Co wyróżnia nasze wdrożenia?

gwarantowany certyfikat

informacja

brak ukrytych kosztów

bezpłatne konsultacje

Wdrożenie normy PN-EN ISO 3834 - korzyści

Certyfikat systemu ISO 3834 to wysokiej rangi dokument potwierdzający wysokie standardy w firmie. Uzyskanie certyfikatu również szereg korzyści dla organizacji:

 • możliwość udziału w zyskownych przetargach i współpracy z największymi Kontrahentami,
 • zwiększona wydajność procesów spawalniczych,
 • zmniejszenie kosztów realizowanych procesów spawalniczych,
 • zmniejszenie niezgodności,
 • wyższa jakość produktu,
 • większa konkurencyjność firmy na rynku,
 • zwiększenie zaufania klientów i dostawców i pracowników do procedur oraz stosowanych materiałów.

Etapy wdrożenia normy

Etap 1 - audyt zerowy PN-EN ISO 3834

Ten etap ma na celu poznanie zasad funkcjonowania podstawowych obszarów firmy, w tym stosowanych procedur oraz przeniesienie ich na obszar wymagań normy. Na tym etapie identyfikowane są obszary do doskonalenia oraz tworzony jest ogólny plan wdrożenia normy.

Etap 2 - wdrożenie normy PN-EN ISO 3834

Na podstawie struktury organizacyjnej oraz inwentaryzacji zasobów opracowuje się niezbędne dokumenty takie jak księga jakości, procedury, instrukcje, formularze.  itp.

Na tym etapie odbywają się szkolenia dla spawaczy, pracowników oraz kadry zarządzającej dotyczące zasad działania normy 3834 oraz dobieramy narzędzia wspomagające firmę w spełnieniu wymagań normy.

Etap 3 - ocena i przegląd systemu

Audyt wewnętrzny ma na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu i ocenę skuteczności systemu. W celu przygotowania do audytu certyfikującego PN-EN ISO 3834 na poziomie struktury firmy wybierani i szkoleni są audytorzy wewnętrzni.

Etap 5 - audyt certyfikujący i certyfikat PN-EN ISO 3834

Audyt certyfikujący to ostatni z etapów wdrożenia normy. Jednostką certyfikującą jest niezależna jednostką która potwierdza spełnienie wymagań jakościowych przeprowadzanych procesów spawalniczych oraz posiadanie nadzoru spawalniczego, posiadane technologie spawania WPQR oraz certyfikowany personel spawalniczy.

W ramach współpracy zapewniamy naszą obecność podczas audytu jako głos doradczy.

Certyfikacja normy

Po złożeniu formalnego wniosku do jednostki certyfikującej odbywa się audyt certyfikujący.

Podczas audytu, na podstawie przedstawionej dokumentacji sprawdzane jest czy firma spełnia wymagania normy PN-EN ISO 3834 w zakresie posiadanych technologi spawania WPQR, poświadczenia kwalifikacji personelu spawalniczego, protokoły walidacji spawarek, księga jakości. Następnie przeprowadzana jest ocena prowadzonych działań operacyjnych.

Adresaci normy

Ogólne wymagania dotyczące posiadania normy PN-EN ISO 3834

Certyfikacja Normy ISO 3834 znajdzie swoje zastosowanie i przyniesie szereg korzyści organizacjom, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze. Uniwersalność Normy powoduje, że będzie ona odpowiednia zarówno dla małych firm i większych organizacji. Norma ta ma zastosowanie w budownictwie, lotnictwie, kolejnictwie czy branży automotive.

Nie ważne czy organizacja produkuje podzespoły, półprodukty czy gotowe konstrukcje stalowe – jeżeli Klient lub zleceniodawca wymaga najwyższej jakości wykonania posiadanie Normy 3834 jest najlepszym dowodem na dostarczanie wysokiej klasy wyrobów.

Firmy które powinny wdrożyć normę ISO 3834

Norma dedykowana jest producentom metalowych wyrobów spawanych w branżach:

 • budownictwo,
 • lotnictwo,
 • automotive.

Podstawa prawna

PN-EN ISO 3834-1 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 

PN-EN ISO 3834-2 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 2: Pełne wymagania jakości

PN-EN ISO 3834-3 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 3: Standardowe wymagania jakości

PN-EN ISO 3834-4 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 4: Podstawowe wymagania jakości

PN-EN ISO 3834-5 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych Część 5: Dokumenty, które są konieczne dla potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

  Prześlij szybkie zapytanie ofertowe

  To proste! Na podstawie przesłanych informacji lub dokumentacji technicznej dokonujemy szybkiej wyceny oraz określamy czas realizacji zlecenia.

  Krok 1 - wprowadź dane kontaktowe

  Krok 2 - załącz plik

  (opcjonalnie)

  Plik z rysunkiem technicznym i/lub załącznikami (w razie potrzeby wysłania większej ilości załączników, prosimy o skompresowanie do pliku .zip lub .rar), maksymalny rozmiar to 9MB.

  Krok 3 - prześlij wiadomość