Deresta Advice - doradztwo spawalnicze

Norma PN-EN 1090-1

Zakładowa Kontrola Produkcji

Oferta wdrożenia normy EN 1090-1

Wdrożenie normy PN-EN 1090-1 – Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)

Konkurowanie polskich firm spawalniczych z firmami z rynku Europejskiego wymaga spełnienia wymagań norm zharmonizowanych. Jednym z takich dokumentów jest Norma EN 1090-1, która jest zbiorem wymagań i wytycznych dotyczących wytwarzania konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Producent aby zapewnić stałe właściwości użytkowe konstrukcji spawanej musi stworzyć Zakładową Kontrolę Produkcji zgodnie z wymogami normy. ZKP to nic innego jak stała wewnętrzna kontrola produkcji jaką prowadzi producent.

CERTYFIKAT PN-EN 1090 - Dlaczego warto wybrać DERESTA Advice
 • posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 1090,
 • kompleksowo wspieramy firmy podczas wdrożenia normy – zaczynając od szkolenia personelu, poprzez kwalifikowanie technologi spawania i badania NDT aż po tworzenie procedur i audyt certyfikujący.
W ramach usługi wdrożenia, certyfikacji i utrzymania systemu zapewniamy:

Co wyróżnia nasze wdrożenia?

gwarantowany certyfikat

informacja

brak ukrytych kosztów

bezpłatne konsultacje

Korzyści z wdrożenia normy PN-EN 1090

Certyfikat PN-EN 1090-1 jest dowodem że procesy w firmie przebiegają zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wdrożenie normy PN-EN 1090 to pierwszy krok do:

 • utworzenia Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP),
 • wdrożenia normy PN-EN 3834 która umożliwia nadanie znaku CE na konstrukcji spawanej.

Ocena i certyfikacja systemu zarządzania procesem spawania i zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN 1090 daje wiele wymiernych korzyści. Do najważniejszych korzyści należą:

 • zakwalifikowanie firmy jak dostawca konstrukcji stalowych i aluminiowych na rynku krajowym oraz europejskim,
 • nadanie znaku CE na wyrobie (konstrukcji spawanej),
 • zwiększenie wydajności prowadzonych procesów spawania,
 • uniknięcie kar za brak posiadania Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP),
 • uniknięcie problemów w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej,
 • zmniejszenie kosztów realizowanych procesów spawalniczych,
 • wyższa jakość produktu oraz większa konkurencyjność firmy na rynku,
 • zwiększenie zaufania klientów i dostawców i pracowników do procedur oraz stosowanych materiałów.

Etapy wdrożenia normy

Etap 1 - audyt zerowy PN-EN 1090

Ten etap ma na celu poznanie zasad funkcjonowania podstawowych obszarów firmy, w tym stosowanych procedur oraz przeniesienie ich na obszar wymagań normy. Na tym etapie identyfikowane są obszary do doskonalenia oraz tworzony jest ogólny plan wdrożenia normy.

Etap 2 - wdrożenie normy PN-EN 1090

Na podstawie struktury organizacyjnej oraz inwentaryzacji zasobów opracowuje się niezbędne dokumenty takie jak księga jakości, procedury, instrukcje, formularze.  itp.

Na tym etapie odbywają się szkolenia dla spawaczy, pracowników oraz kadry zarządzającej dotyczące zasad działania normy 1090 oraz dobieramy narzędzia wspomagające firmę w spełnieniu wymagań normy.

Etap 3 - ocena i przegląd systemu

Audyt wewnętrzny ma na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu i ocenę skuteczności systemu. W celu przygotowania do audytu certyfikującego PN-EN 1090 na poziomie struktury firmy wybierani i szkoleni są audytorzy wewnętrzni.

Etap 5 - audyt certyfikujący i certyfikat PN-EN 1090

Audyt certyfikujący to ostatni z etapów wdrożenia normy. Jednostką certyfikującą jest niezależna jednostką która potwierdza spełnienie wymagań jakościowych przeprowadzanych procesów spawalniczych oraz posiadanie nadzoru spawalniczego, posiadane technologie spawania WPQR oraz certyfikowany personel spawalniczy.

W ramach współpracy zapewniamy naszą obecność podczas audytu jako głos doradczy.

Certyfikacja normy

Po złożeniu formalnego wniosku do jednostki certyfikującej odbywa się audyt certyfikujący.

Podczas audytu, na podstawie przedstawionej dokumentacji sprawdzane jest czy firma spełnia wymagania normy PN-EN 1090 w zakresie posiadanych technologi spawania WPQR, poświadczenia kwalifikacji personelu spawalniczego, protokoły walidacji spawarek, księga jakości). Następnie przeprowadzana jest ocena prowadzonych działań operacyjnych.

Adresaci normy

Ogólne wymagania dotyczące posiadania normy PN-EN 1090

Wdrożenie normy PN-EN 1090 oraz certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji wymagane są od każdego wytwórcy konstrukcji spawanych, których chcą uzyskać i nadać certyfikat CE aby sprzedawać swoje konstrukcje na wspólnym rynku Unii Europejskiej (EOG).

Firmy które powinny wdrożyć normę PN-EN 1090

Norma przeznaczona jest dla wszystkich producentów wyrobów spawanych i stanowi potwierdzenie ich kompetencji w zakresie spawania.

Ważna inwestycja czy może niepotrzebny koszt?

Wprowadzenie w przedsiębiorstwie Normy EN 1090-1 nakłada na całą organizację wiele nowych obowiązków. Konieczne staje się stworzenie odpowiedniej dokumentacji oraz dysponowanie wykwalifikowaną kadrą specjalistów, którzy będą czuwać nad procesem wytwarzania poszczególnych elementów konstrukcji. Dlatego też, wielu przedsiębiorców odkłada decyzję o wdrożeniu Normy aż do czasu, kiedy spełnianie wymogów Normy jest wymogiem ich kontrahenta lub wiąże się z pozyskaniem nowych, znacznie bardziej rentownych zleceń.

Niestety, w związku z tym, że wdrożenie Normy to proces, nie da się go zrealizować w ciągu miesiąca. Czas realizacji wdrożenia i uzyskania certyfikatu jest często kluczowy przy spełnianiu wymagań Klientów i Kontrahentów.

Z tego powodu, dobrą praktyką jest, aby każda organizacja, której zależy na realizowaniu dużych zleceń, również dla zagranicznych Klientów powinna wcześniej pomyśleć o wdrożeniu w swojej firmie wymagań Normy.

Podążanie za wskazówkami Normy EN 1090 pozwoli nie tylko pozyskać napływ dużego zagranicznego kapitału do naszej firmy czy realizowanie ogromnych inwestycji w kraju, ale przede wszystkim zwiększy jakość wytwarzanych materiałów.

Elementem wdrożenia Normy En 1090 jest Zakładowa kontrola produkcji. ZKP to dokumentacja obejmująca procedury i instrukcje wytwarzania materiałów?. Zakładowa Kontroli Produkcji pozwala dostarczyć dowody na to, że organizacja spełnia określone wymogi, a co za tym idzie zapewnia jakość wytwarzanych produktów.

W ramach realizacji procesu Certyfikacji Normy 1090 firma DERESTA oferuje kompleksowe opracowanie dokumentacji, która pozwoli na udowodnienie spełniania wymagań Normy. Ponadto zapewniamy szkolenia dla pracowników, którzy są integralną częścią systemu EN 1090.

Podstawa prawna

PN-EN PN-EN 1090-1 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

Ważne: Ta część normy PN-EN 1090 jest zharmonizowana z rozporządzeniem CPR 305/2011 (dawniej Dyrektywa 89/106/EWG) dlatego jest podstawową normą w certyfikacji producentów konstrukcji spawanych (stalowych i aluminiowych).

PN-EN PN-EN 1090-2 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych

PN-EN PN-EN 1090-3 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych

PN-EN PN-EN 1090-4 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 4: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian

PN-EN PN-EN 1090-5 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 5: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian

  Prześlij szybkie zapytanie ofertowe

  To proste! Na podstawie przesłanych informacji lub dokumentacji technicznej dokonujemy szybkiej wyceny oraz określamy czas realizacji zlecenia.

  Krok 1 - wprowadź dane kontaktowe

  Krok 2 - załącz plik

  (opcjonalnie)

  Plik z rysunkiem technicznym i/lub załącznikami (w razie potrzeby wysłania większej ilości załączników, prosimy o skompresowanie do pliku .zip lub .rar), maksymalny rozmiar to 9MB.

  Krok 3 - prześlij wiadomość