Grupa DERESTA - zaawansowane rozwiązania dla przemysłu

Celem Grupy DERESTA jest świadczenie usług doradczych i szkoleniowych spełniających oczekiwania i wymagania Klientów, skutecznie wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwach.

Rok 2005 – początek

Początki firmy DERESTA sięgają roku 2005, gdy swoją działalność rozpoczęło biuro projektów SIMCO (późniejsze SIMCO Engineering). Intensywny rozwój, problemy w realizacji dużych kontraktów spowodowały konieczność przekazania dalszego rozwoju firmy w ręce zagranicznego podmiotu.

2010 – 2014

W kolejnych latach pomiędzy 2010 a 2014 rokiem firma ukierunkowana była na realizacji mniejszych projektów urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych. Wówczas pod nową nazwą ARTCad nastąpił rozwój pierwszych usług doradczych oraz szkoleń z zakresu projektowania.

Dalsze lata dla biura ARTCad to rozwijanie oferty oraz poszukiwanie dalszych możliwości rozwojowych dla firmy, w tym także możliwości finansowania projektu przez podmiot zewnętrzny.

2014 – 2015

W roku 2014 w ofercie ARTCad pojawiają się pierwsze projekty przekładni zębatych. Jest to istotny krok który w przyszłości na nowo zdefiniuje działalność biura.

Od 2015 roku działalność rozpoczęła spółka będąca połączeniem biura ARTCad oraz firmy z obszaru HR. Projekt miał na celu utworzenie wspólnego Centrum Szkoleniowego z zakresu spawalnictwa.

2019 – DERESTA

W 2019 roku pojawia się DERESTA Engineering – firma specjalizująca się kołach zębatych oraz projektowaniu szeroko rozumianych urządzeń ciśnieniowych. Podmiot jest nowy na rynku, lecz wiele lat działania pod różnymi szyldami pozwala firmie szybko stanąć na nogi.

Początek 2021 roku to symboliczne rozdzielenie firmy DERESTA na wewnętrzne działy CERTO, ADVICE, SELECT oraz SERVICE. W kolejnym roku 2022 pojawią się pierwsza spółka córka CERTO, która specjalizuje się w szkoleniach technicznych.

Co dalej?

Jaka będzie przyszłość? Z pewnością następnym krokiem będzie dalsze wydzielanie spółek celowych z firmy DERESTA a następnie dalszy, samodzielny rozwój.

CERTO | Szkolenia techniczne dla przemysłu

W dynamicznym i zmieniającym się otoczeniu biznesowym szkolenie kadr jest jednym ze sposobów na rozwój firmy.

W Certo dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze trenerskiej organizujemy szkolenia i seminaria dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów na terenie całego kraju.

Szeroka oferta szkoleń, prowadzonych przez wykładowców posiadających bogate doświadczenie z wielu branż i zagadnień, daje Państwu możliwość doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy.

ADVICE | Doradztwo i wsparcie inżynierskie

Oferta Advice skierowana jest w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, którym dedykujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania zgodnych z serią norm ISO.

Siłą Advice jest zespół ekspertów o wysokich kwalifikacjach technicznych, wiedzy i dużym doświadczeniu zdobytym w wielu sektorach przemysłu.

egzaminowanie spawaczy, lutowaczy, zgrzewaczy oraz lutowaczy wg normy PN-EN ISO 9606-1,-2,-3,-4 oraz operatorów wg normy PN-EN ISO 14732,

wdrażanie technologii spawalniczych.

przygotowanie zakładu do certyfikacji zgodnie z PN-EN 3834 oraz wsparcie podczas audytu certyfikującego,

SERVICE | Utrzymanie ruchu

Tworzone przez Service usługi i możliwości produkcyjne wychodzą naprzeciw wielu dziedzinom przemysłu spawalniczego oraz maszynowego. Z powodzeniem realizujemy projekty powierzone przez małe i duże przedsiębiorstwa z całej Polski. Dzięki stale poszerzanym możliwościom technologicznym oraz bardzo szeroką działalnością kooperacyjną zapewniamy szybką, sprawną i przede wszystkim korzystną cenowo ofertę.