Deresta - usługi dla spawalnictwa

Grupa DERESTA


Grupa DERESTA – zaawansowane rozwiązania dla przemysłu

Celem Grupy DERESTA jest świadczenie usług doradczych i szkoleniowych spełniających oczekiwania i wymagania Klientów, skutecznie wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwach.

CERTO | Szkolenia techniczne

W dynamicznym i zmieniającym się otoczeniu biznesowym szkolenie kadr jest jednym ze sposobów na dynamiczny rozwój firmy. W CERTO dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze trenerskiej organizujemy szkolenia i seminaria dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów na terenie całego kraju.

Szeroka oferta szkoleń, prowadzonych przez wykładowców posiadających bogate doświadczenie z wielu branż i zagadnień, daje Państwu możliwość doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy.

ADVICE | Doradztwo i wsparcie inżynierskie

Oferta Advice skierowana jest w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, którym dedykujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania zgodnych z serią norm ISO.
Siłą Advice jest zespół ekspertów o wysokich kwalifikacjach technicznych, wiedzy i dużym doświadczeniu zdobytym w wielu sektorach przemysłu.

SERVICE | Usługi techniczne

Tworzone przez nas usługi i możliwości produkcyjne wychodzą naprzeciw wielu dziedzinom przemysłu spawalniczego oraz maszynowego. Z powodzeniem realizujemy projekty powierzone przez małe i duże przedsiębiorstwa z całej Polski. Dzięki stale poszerzanym możliwościom technologicznym oraz bardzo szeroką działalnością kooperacyjną zapewniamy szybką, sprawną i przede wszystkim korzystną cenowo ofertę.