Poniższe Warunki Udostępnienia Logotypu (dalej: WUL) określają zasady korzystania z Logotypu Deresta (dalej: Logotyp) których właścicielem jest Deresta sp. z o.o. (dalej: Deresta) dla Partnerów biznesowych (dalej: Partnerzy)

Logotyp może być wykorzystywany na wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz edukacyjnych, związanych wyłącznie z promocją usług i towarów firmy Deresta na: plakatach – ulotkach – banerach – publikacjach – stronach internetowych – reklamach – wszelkich materiałach reklamowych ( w tym gadżetach i prezentacjach).

Logotyp Deresta może zostać udostępniony bezpłatnie wszystkim zainteresowanym partnerom biznesowym. Zainteresowani powinni zwrócić się do Deresta z prośbą o udostępnienie logotypu, informując o planowanych formach wykorzystania logotypu. Po otrzymaniu zgłoszenia Deresta przesyła zainteresowanym logotyp w wersji elektronicznej w obowiązującej wersji kolorystycznej. W przypadku materiałów wielko formatowych (duże plakaty, billboardy, bannery) Deresta ma możliwość przesłania wersji wektorowej.

  • Wykorzystywanie Logotypu Deresta na materiałach, związanych z innymi celami czy zadaniami jest zabronione.
  • Partner otrzymując logotyp Deresta tym samym zobowiązuje się do przestrzegania WUL.
  • Dokonywanie zmian w Logotypie (dotyczących wyglądu, kształtu, koloru, itp.), wpływających na integralność i spójność Logotypu jest zabronione.
  • Partner nie może udostępnić Logotypu osobom (podmiotom) trzecim.
  • W przypadku użycia Logotypu w innym celu, niezgodnym z powyższymi zasadami, Deresta może odebrać prawo do używania logotypu i ogłosić fakt odebrania prawa danemu Partnerowi.
  • Osobą odpowiedzialną za udostępnianie i weryfikowanie wykorzystania logotypu jest Krzysztof Jednacz, właściciel firmy Deresta.