Przegląd informacji

Jak przebiega kwalifikowanie technologii spawania?

Spawanie to proces specjalny - powodem takiego stanu rzeczy jest mnogość czynników wpływających na proces spawania i na powstające w jego efekcie połączenie spawane. Brak możliwości jednoznacznego określenia jakości połączenia powoduje, iż pojawia się potrzeba uznania czyli kwalifikowania technologi spawania.

Obowiązujące normy związane z systemami zarządzania jakością w spawalnictwie wymagają, aby proces spawania przebiegał z wykorzystaniem pisemnej instrukcji technologicznej. Tworzenie instrukcji odbywa się przez wykwalifikowany personel spawalniczy.

Na początku tworzy się wstępną instrukcję technologiczną spawania zwaną w skrócie pWPS (ang. preliminary Welding Procedure Specification), która konieczna jest do określenia wymagań dotyczących przebiegu procesu spawania, oraz jakości przeprowadzania procesu.

Wstępną instrukcję spawania zatwierdza się wynikami badań przeprowadzanymi podczas kwalifikowania technologii. Efektem pozytywnego przejścia badań jest stworzenie protokołu kwalifikacji technologii spawania – WPQR (ang. Welding Procedure Qualification Record)

Instrukcja technologiczna spawania WPS jest podstawowym dokumentem mającym na celu poprawne wykonanie prac spawalniczych. Prawidłowo wykonana instrukcja określa oprzyrządowanie spawalnicze, rodzaj spoiny, sposób przygotowania krawędzi elementów spawanych, podstawowe parametry spawania, rodzaj materiału podstawowego oraz materiału dodatkowego.

Aby wytwórca mógł opracować instrukcję technologiczną spawania WPS, wymagany jest podpisany przez inspektora jednostki certyfikującej protokół kwalifikowania technologi spawania WPQR, który zawiera m.in. wyniki badań na złączu próbnym. Podsumowując - protokół WPQR stanowi zatem potwierdzenie zdolności wytwórczych producenta.

Zasady kwalifikowania technologii spawania określa norma PN-EN ISO 15607 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady ogólne

Sposoby kwalifikowania technologii:

Norma PN-EN 15607 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Zasady ogólne określa pięć podstawowych sposobów na uznanie technologi spawania:

Kwalifikowanie na podstawie badania technologii spawania.
Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiałów dodatkowych do spawania.
Kwalifikowanie na podstawie wcześniej nabytego doświadczenia w spawaniu.
Kwalifikowanie na podstawie standardowej technologii spawania.
Kwalifikowanie na podstawie badania przedprodukcyjnego.

Kwalifikowanie technologii spawania na podstawie badania technologii spawania PN-EN 15614

Kwalifikowanie tą metodą zostało szczegółowo opisane w serii norm PN-EN 15614. Na czym polega metoda kwalifikowania technologii spawania na podstawie badania technologi: metoda ta polega na spawaniu i badaniu znormalizowanego złącza próbnego.

Kalibrację oraz pomiary urządzeń spawalniczych wykonujemy w siedzibie naszej firmy lub u klienta.

Dlaczego warto wybrać DERESTA ADVICE w zakresie kwalifikowania technologii?

Nasi eksperci posiadają aktualną wiedzę oraz doświadczenie w obszarze usług dla przemysłu spawalniczego, w szczególności w odniesieniu do polskich i europejskich przepisów dotyczących spawalnictwa.

DERESTA Advice świadczy kompleksowe usługi w zakresie kwalifikację technologii spawania, certyfikacji systemów jakości wg ISO 3834 i PN EN 1090, szkoleń dla personelu spawalniczego oraz nadzorów i inspekcji spawalniczych.

  Prześlij szybkie zapytanie ofertowe

  To proste! Na podstawie przesłanych informacji lub dokumentacji technicznej dokonujemy szybkiej wyceny oraz określamy czas realizacji zlecenia.

  Krok 1 - wprowadź dane kontaktowe

  Krok 2 - załącz plik

  (opcjonalnie)

  Plik z rysunkiem technicznym i/lub załącznikami (w razie potrzeby wysłania większej ilości załączników, prosimy o skompresowanie do pliku .zip lub .rar), maksymalny rozmiar to 9MB.

  Krok 3 - prześlij wiadomość