Konserwacja Urządzeń Transportu Bliskiego


Konserwacja urządzeń transportu bliskiego

Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:
  suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,
  układnice do składowania ładunków w magazynach,
  układarki do układania torów,
  dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,
  wyciągi towarowe i wyciągi statków,
  podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,
  dźwignice linotorowe,
  urządzenia do manipulacji kontenerami,
  osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
  pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
  zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3— w zakresie napełniania,
  urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
  wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.
Urządzenia techniczne, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:
  suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,
  układnice do składowania ładunków w magazynach,
  układarki do układania torów,
  dźwigi,
  wyciągi towarowe i wyciągi statków,
  podesty ruchome,
  dźwignice linotorowe,
  dźwigniki (podnośniki), z wyjątkiem dźwigników stanowiących fabryczne wyposażenie pojazdów oraz mechanizmów wywrotu skrzyń ładunkowych pojazdów i mechanizmów pochylania stołów technologicznych,
  urządzenia do manipulacji kontenerami,
  przenośniki osobowe i towarowe,
  osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
  pomosty ruchome z zespołem napędowym w przystaniach promowych,
  wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.