Urządzenia ciśnieniowe


Projektowanie zbiorników ciśnieniowych

Konstruujemy urządzenia ciśnieniowe podlegające wymaganiom Dyrektywy 2014/68/UE. Wykonujemy pełną dokumentację techniczną urządzeń jaka wymaganą jest w procedurze oceny zgodności.

Wykonana przez nas dokumentacja techniczna urządzenia ciśnieniowego umożliwia ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy i zapewnia możliwość uzyskania certyfikatu zgodności oraz oznakowania CE, wymaganych przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu na wspólny rynek UE.

Zbiorniki ciśnieniowe są urządzeniami bardzo szeroko wykorzystywanymi w produkcji przemysłowej. Konstrukcja oraz materiał, z którego są wykonane, zależą przede wszystkim od typu urządzenia oraz jego przeznaczenia. Zajmujemy się projektowaniem trwałych i wytrzymałych zbiorników ciśnieniowych, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Oprócz standardowych wymogów, wszelkie dodatkowe parametry konsultowane są z Klientem, na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej.

Urządzenia ciśnieniowe zgodne z Dyrektywą 2014/68/UE (PED) oraz WUDT/UC stanowią:

  hydrofory poziome i pionowe,
  wymienniki płaszczowo rurowe,
  wymienniki płytowe,
  wężownice,
  zbiorniki jedno i dwupłaszczowe,
  zbiorniki LPG oraz odgazowywacze,
  podgrzewacze wysokoprężne.
  zasobniki ciepłej wody oraz pary,
  zbiorniki zasilające, zbiorniki magazynujące,
  mieszadła, podajniki,
  systemy dozowania, układy wtrysków,
  filtry ciśnieniowe, filtry gazu, filtry wody,