Pomiary, Walidacja i Kalibracja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca ma obowiązek zadbać o to, aby wszystkie urządzenia i maszyny funkcjonowały w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganiami BHP.

Proponujemy profesjonalne pomiary elektronarzędzi, dzięki którym Twoja firma bez trudu przejdzie przez różnego rodzaju inspekcje i kontrole.

Po zakończeniu badań tworzymy dokumentację pokontrolną, która umożliwia weryfikację wyników i dostosowanie działania maszyn i elektronarzędzi do obowiązujących norm i przepisów. Do usługi dołączany jest protokół kalibracji/badań okresowych ważny przez okres 12 miesięcy od daty przeprowadzonego badania.

Świadczymy okresowe przeglądy spawarek (pomiary, walidację, kalibrację) zgodnie z przepisami i normami takimi jak np: PN-EN 1090, PN-EN 60974, PN-EN 50504, PN-HD 60364-6.

Kalibrację oraz pomiary urządzeń spawalniczych wykonujemy w siedzibie naszej firmy lub u klienta.

W skład kontroli i badań okresowych wchodzi:

  • Badania wizualne;
  • Pomiar napięcia w stanie bez obciążenia zgodnie z EN 60974-4 :2007;
  • Pomiar rezystancji izolacji zgodnie z EN 60974-4 :2007;
  • Pomiar rezystancji przewodu ochronnego zgodnie z EN 60974-4:2007;

W skład kalibracji wchodzi:

  • pomiar prędkości posuwu drutu spawalniczego;
  • pomiar prędkości przepływu gazu spawalniczego;
  • pomiar napięcia prądu;
  • pomiar napięcia prądu w stanie bez obciążenia;
  • pomiar natężenia prądu;