Podstawowe informacje o kołach zębatych

Do podstawowych i najważniejszych parametrów koła zębatego należą: średnica zewnętrzna koła zębatego, szerokość zęba oraz moduł koła zębatego. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć zagadnienie modułu koła zębatego.

  średnica stóp ds,
  średnica głów (średnica zewnętrzna)
  dgi średnica podziałowa
  dp;-wysokość stopy
  hsi wysokość głowy zęba
  hg;-szerokość wieńca koła zębatego
  b;-szerokość wrębu
  s i grubość zęba g.

Są to długości łuków(a nie cięciw) na kole podziałowym; suma tych wielkości nazywa się podziałką t:

Moduł to wielkość, służąca do określania wymiarów zębów i kół zębatych wynikający z warunków wytrzymałościowych.
Aby obliczyć moduł zębatki, możemy posłużyć się poniższym wzorem:

m = ⌀/(T+2), gdzie:
m-moduł zębatki
⌀-średnica zębatki
T-ilość zębów zębatki

I tak, dla zębatki o średnicy 16,8mm o liczbie zębów 26, jej moduł wynosi 0,6, bo 16,8/(26+2) to 0,6.

Wiemy teraz czym jest moduł jakie konsekwencje niesie za sobą dobranie zębatek o różnych modułach. Mam nadzieję, że dzięki tym informacjom, dobór odpowiedniej zębatki nie będzie już stanowił żadnego problemu.