Utrzymanie ruchu
Dorabianie kół zębatych

Dorabianie kół zębatych / kół łańcuchowych / wałów i osi

Dorabianie kół zębatych na zamówienie na podstawie dokumentacji klienta lub według wzorów kół przesłanych do naszego biura.

Dorabianie i regeneracja kół zębatych na zamówienie do urządzeń przemysłowych takich jak: maszyny rolnicze, ciągniki, kombajny oraz maszyny budowlane.

Przeprowadzamy remonty okresowe, kapitalne oraz naprawy awaryjne maszyn i urządzeń wraz z modernizacją i udoskonaleniem zgodnie aktualnymi przepisami BHP. Sprawnie serwisujemy maszyny poprzez dorobienie i odtworzenie (regeneracja) zużytych lub brakujących części.

Oferujemy koła zębate:

  koła zębate walcowe o zębach prostych
  koła zębate walcowe o zębach skośnych
  koła zębate walcowe o zębach daszkowych
  koła stożkowe o zębach prostych
  koła stożkowe o zębach skośnych
  koła stożkowe o zębach łukowych
  koła zębate walcowe / stożkowe o uzębieniu zewnętrznym / wewnętrznym
  koła zębate walcowe / stożkowe o uzębieniu wewnętrznym
Toczenie wałów i osi

  wały i osie, półosie napędowe dla przemysłu motoryzacyjnego
  wały i osie, półosie napędowe do maszyn rolniczych
  wały główne, napędzające (czynne), napędzane (bierne)
  wały z naciętym wieńcem zębatym